0900-0291 (lokaal tarief)

image title

REISINFO

Lidmaatschappen

ANVR

GOGO is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De ANVR-Reisvoorwaarden zijn van toepassing voor alle gepubliceerde reizen op onze website. Behalve wanneer nadrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze Reisvoorwaarden vind je terug op de website van het ANVR. Op deze website kun je ook de ANVR-boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie terugvinden. Meer informatie vind je op www.anvr.nl.

Calamiteitenfonds

GOGO is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De op www.gogo.nl gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat wanneer je een vakantie bij GOGO boekt:

  1. (een deel van) jouw reissom terugkrijgt wanneer wij de vakantie als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  2. de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt wanneer wij als gevolg van een calamiteit de vakantie moeten aanpassen of wanneer wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Keurmerk Touringcarbedrijf

De touringcarondernemingen waarmee wij samenwerken, beschikken alleen over het Keurmerk Touringcarbedrijf.
Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan de passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.

Voor meer informatie over de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf, zie www.sktb.nl

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

GOGO is aangesloten bij SGR. De op onze website gepubliceerde vakanties vallen onder de garantie van SGR, met uitzondering van de losse vliegtickets. Een los vliegticket valt niet onder de dekking van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat je ervan verzekerd bent jouw vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Wanneer ook het vervoer in de overeenkomst is inbegrepen en de plaats van bestemming al is bereikt, wordt gezorgd voor de terugreis.

De volledige SGR-garantieregeling is terug te vinden op www.sgr.nl.

Thuiswinkel Waarborg

Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post of televisie. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt.

De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Meer informatie vind je op https://www.thuiswinkel.org/leden/gogo/certificaat

Laden…