0900-0291 (lokaal tarief)

image title

REISINFO

Klachten

Ontevreden of klachten

Het is noodzakelijk dat je jouw klachten over jouw vakantie direct meldt aan de receptie van de accommodatie en bij onze reisleiding ter plaatse. Onze reisleiding staat voor jou klaar om jouw klacht tijdens de vakantie op te lossen. Wanneer er op bestemming geen reisleiding aanwezig is kun je telefonisch contact opnemen met ons hoofdkantoor in Nederland. Het telefoonnummer staat vermeld op jouw reisbescheiden.

Door deze handelswijze is het meestal mogelijk om direct jouw klacht naar wens op te lossen. Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk om problemen op te lossen.

Klachtenformulier
Wanneer jouw klacht ter plaatse niet naar wens wordt opgelost is het noodzakelijk om een klachtenformulier bij onze reisleiding in te vullen. Met dit formulier kun je, binnen 1 maand na thuiskomst, jouw klacht kenbaar maken. Stuur in dat geval jouw klachtenformulier, voorzien van een toelichting, per post of per mail naar ons toe. Het opsturen van alleen een klachtenformulier zonder verdere toelichting is niet voldoende om jouw klacht in behandeling te nemen. Na ontvangst van jouw opmerkingen, versturen wij je altijd een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie op jouw opmerkingen geven wij binnen 1 maand.

Je kunt jouw correspondentie richten aan:

GOGO
t.a.v. Afdeling Cliëntenservice
Postbus 1439
3000 BK Rotterdam
t +31 (0)10 2802 104
f +31 (0)10 2802 169
e customersupport@gogo.nl
i www.gogo.nl

Houd er rekening mee dat wanneer klachten op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, in Nederland niet in behandeling worden genomen.

Wanneer jouw klacht betrekking heeft op GOGO of op het tot stand komen van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen 1 maand na het bekend worden van de feiten bij ons indienen.

Na ontvangst van een klacht, voor vertrek, versturen wij geen ontvangstbevestiging. Dit omdat wij binnen 2 weken, of eerder bij kort voor vertrek, jouw klacht willen behandelen.

Voor verdere informatie over reisvoorwaarden en jouw rechten als reiziger verwijzen wij je naar de ANVR voorwaarden.

Met klachten kun je je ook wenden tot de Geschillencommissie Thuiswinkel. Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Laden…