Vakantie jongerenreizen

Winactie #LETSGOGO

Post jouw vakantie en win ‘m terug!

  1. Home
  2. Acties
  3. Winactie

SHOW ONS JE GOGO VAKANTIE EN WIN ‘M TERUG!

Show ons hoe amazing jouw vakantie is door een TikTok of IG reels te plaatsen met het GOGO anthem ‘We gaan naar’ van Diaz&Bruno en Alessio. Post het op Instagram of TikTok en tag @GOGOREIZEN en maak direct kans om jouw vakantie helemaal terug te verdienen!

Kans maken is super simpel!
- Maak een video met ‘We gaan naar’ als sound van je video
- Plaats de video op TikTok of Instagram 
- Tag @gogoreizen
- De video met de meeste likes WINT ZIJN VAKANTIE TERUG!

Good to know
• De actie loopt van 25 juli t/m 31 augustus 2023;
• Uiterlijk 1 september 2023 maken we de winnaar bekend;
• De winnaar krijgt zijn GOGO vakantie t.w.v. maximaal €1.500 terug;
• De winnaar krijgt een reactie onder de TikTok of IG reel;
• Indien je 17 jaar of jonger bent is toestemming van je ouders / verzorgers voor deelname verplicht;
• Wij verwerken persoonsgegevens conform onze privacy verklaring.

Door deel te nemen aan deze actie ga je automatisch akkoord met de actievoorwaarden

 

Actievoorwaarden:

• Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Rotterdam Leisure Holding (hierna: ‘Gogo’) georganiseerde actie ter promotie van haar nieuwe reclame campagne “Post een video met het GOGO anthem ‘We gaan naar’ en win je vakantie terug” (verder te noemen: de actie).
• De actie is geldig van 25 juli 2023 t/m 31 augustus 2023. Binnen deze tijd moeten deelnemers een video over hun vakantie posten en hierbij gebruik maken van het GOGO anthem en @GOGOREIZEN taggen. Geen kosten anders dan de gebruikelijke communicatiekosten zijn van toepassing op deze actie.
• Er is één prijs. De prijs betreft geldbedrag van €1.500,-. 
•  Dit bedrag zal gestort worden op de bankrekening van de winnaar. 
•  Op de uitvoering van de prijs zijn de ANVR reizigersvoorwaarden en de algemene voorwaarden van GOGO van toepassing. GOGO zal zorg dragen voor inhouding en aangifte kansspelbelasting.
• De winnaar van deze actie wordt uiterlijk 14 september 2023 door GOGO gekozen op basis van de meeste video likes.  
• De winnaar wordt uiterlijk 15 september 2023 persoonlijk op de hoogte gesteld via een persoonlijk bericht via Tiktok.
• De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam genoemd wordt op Tiktok.
• De winnende deelnemer dient binnen een week na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te reageren om de prijs te verzilveren.
• De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending en uitvoering van de prijs in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan en voor onbepaalde tijd.
• De deelnemer heeft toestemming verkregen van personen, anders dan de deelnemer zelf, die op de gepubliceerde foto zichtbaar zijn. 
• Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen, de prijs ontvangen en/of toestemming geven voor publicatie met (op eerste verzoek te verstrekken) toestemming van hun vertegenwoordigers.
• GOGO behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie of de prijs, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.
• De prijs is alleen overdraagbaar na voorafgaande toestemming van GOGO en hieraan kunnen extra (financiële) voorwaarden worden gesteld.
• GOGO behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
• Over deze actievoorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Tiktok en andere ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Sunweb zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie.
• Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Sunweb.
• Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan GOGO kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan GOGO, Postbus 1439, 3000 BK te Rotterdam, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. GOGO zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
• Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
• Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
• De winnaar is zelf verantwoordelijk voor geldige reis- en gezondheidsdocumenten. 
• Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sunweb Group.
• De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.